Utvalda

SWERA-konferensen 2020

Nästa SWERA-konferens kommer att äga rum 7-8 oktober 2020 som en digital konferens som arrangeras av Göteborgs universitet. För uppdaterat program och annan viktig information inför konferensen se Göteborgs universitetets hemsida. Årsmöteshandlingar hittas i boxen.

Till Dig som är medlem i SWERA:

Här kommer en inbjudan till SWERA-konferensen den 7-8 oktober samt doktorandråd och professorsmöte den 6 oktober. Årets konferens kommer att genomföras online på grund av Corona-pandemin. 

För att delta ska man vara medlem i SWERA, medlemsavgiften betalar också konferensavgiften! Du kan förnya medlemskapet på länken nedan, där du också registrerar dig.

OBS! Om du tänker delta i både doktorandkonferens och ordinarie konferens, alternativt i både professorsmöte och ordinarie konferens måste du anmäla på TVÅ länkar. Om du tänker delta i alla tre måste du anmäla på alla TRE länkarna.

För medlemskap och registrering gå till: 

https://ui.ungpd.com/Surveys/9b17d630-0745-40b6-8d6f-32dec8ff56b3

För att anmäla dig till doktorandrådets förkonferens gå till:

https://ui.ungpd.com/Surveys/94444986-ab0e-49e6-8739-e1562b63a0f4

För att anmäla dig till professorsmötet gå till:

https://ui.ungpd.com/Surveys/b70f5480-621d-4fb9-b131-c24b559ba9e9

OBS! I autosvaret du får efter att ha anmält dig till doktorandrådet och professorsmötet så får du mejlet med information som hör till konferensen, men din anmälan kommer registreras på rätt aktivitet.

Klockslaget som står i autosvaret (07.00) är felaktigt. Se konferensens program för rätt tidpunkter. Länk till programmet.

Så en översikt över innehållet. Hoppas att du tycker det är intressant och att det kan bidra till att verka för SWERA:s uppgifter med en intellektuell och social organisering av det pedagogiska kunskapsområdet! 

Och notera särskilt SWERA:s årsmöte onsdagen den 7 oktober kl 15. Online. Motioner ska vara inne i god tid före årsmötet!

Preliminärt innehåll för SWERA-konferensen den 7-8 oktober

Seminarier och paneldebatter:

Upplägg: 30 min inledning inklusive diskutand, samt 30 min öppet för deltagarna

  • Kollegial bedömning vid rekrytering och befordran. Inledare: Eva Forsberg (Uppsala) och Sara Levander (Gävle)
  • Den politiska kritiken av forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet. Inledare: Sverker Lindblad (Göteborg) och Lisbeth Lundahl (Umeå)
  • Till frågan om den förmenta pedagogiska konstruktivismen. Inledare: Ingrid Carlgren (Stockholm)  och Roger Säljö (Göteborg)
  • Om verksamheten med tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige och vår portal. Inledare: Daniel Sundberg (Linné) med redaktion

Rådslag och rådsverksamhet:

  • Doktorandrådet:Ordförande Maria Rosén (Uppsala)
  • Tidskriftsrådet: Ordförande Daniel Pettersson (Gävle och Uppsala)
  • Forskarutbildningsrådet: Ordförande Gun-Britt Wärvik (Göteborg
  • Forskningspolitiska rådet: Ordförande under tillsättning (nu Umeå)

Årsmöte:

Planeras till onsdagen den 7 oktober kl 15. (Medlemmar – boka in detta!)

Ordförande och sekreterare utses vid årsmötet. Årsmöteshandlingar

Underlag kommer: Kallelse, VB, VF, Ekonomi, Revision, Valberedning

Till detta kommer särskilda förkonferenser som genomförs tisdagen den 6 oktober:

  • Professorsmöte inom det pedagogiska kunskapsområdet. Tema: Det pedagogiska områdets intellektuella och sociala organisering. Intresserad? Kontakta sverker.lindblad@ped.gu.se
  • Doktorandernas förkonferens/The Doctoral Preconference . Tema: Att bli granskad och att granska – doktoranders möte med olika granskningspraktiker (Theme: To be reviewed and to review – PHD-students’ encounter with different reviewing practices). Intresserad? Kontakta  maria.rosen@edu.uu.se (Anmälan till doktorandrådets förkonferens görs via följande länk: https://ui.ungpd.com/Surveys/94444986-ab0e-49e6-8739-e1562b63a0f4)

Varmt välkomna till en fysiskt distanserad SWERA-konferens önskar planeringsgruppen i Göteborg och SWERAs styrelse!

Planeringsgruppen i Göteborg:

Åsa Hirsh (ordf), 

Britt-Marie Apelgren, Sverker Lindblad, Jonas Udd, Gun-Britt Wärvik, 

Eva Stina Stenström, Anders Åkerström

SWERAs styrelse:

Sverker Lindblad, Göteborgs universitet (ordf), Anna Jobér, Malmö universitet (v ordf), Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet (sekr), Daniel Petterson, Högskolan i Gävle (kassör), Angerd Eilard, Högskolan i Kristianstad, Ulrika Haake, Umeå universitet, Åsa Hirsh, Jönköping University, Elisabeth Hultqvist, Stockholms universitet, Håkan Löfgren, Linköpings universitet, Marie Nilsberth, Karlstad universitet, Maria Rosén, Uppsala universitet, doktorandrepresentant

Pedagogisk forskning i Sverige

Portalen för Pedagogisk forskning i Sverige är en förlängning till tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige, en interaktiv kommunikationsplattform för ett breddat samtal i olika former och för relevant information för alla intresserade av forskning relaterat till det pedagogiska kunskapsområdet.

Här finner du exempelvis debattinlägg, recensioner av nyutkommen litteratur, aktuella doktorsavhandlingar, annonsering av för fältet relevanta konferenser, en forskarblogg och andra nyheter såsom kurser inom forskarutbildning. Besök hemsidan.